KONTAKT

TMT S.A.

Ul. Komunalna 3
64-600 Oborniki Wlkp.
Tel. +48 /504 026 223
Email: biuro@tmtsa.pl

Wpis do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000932870 | REGON 520469533 |  Kapitał zakładowy: 6 000 000 PLN | Kapitał wpłacony: 10 000 000 PLN.

case

Zarząd:

Tomasz Ciupak - Prezes Zarządu
Ewa Ciupak – Członek Zarządu
Tadeusz Ciupak – Członek Zarządu
Michał Ciupak – Członek Zarządu

People

Rada Nadzorcza:

Ewelina Kamińska – Olech – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusława Ciupak – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Piosik – Członek Rady Nadzorczej

Komunikacja z akcjonariuszami

Email do kontaktu z akcjonariuszami biuro@tmtsa.pl